: , ,

, , , , . . . , . . .


KALNISHEVSKII

: , , »   »  
RSS

: Belolika, galinak_new, Leonid-sh, nmash, Popova, shirsin, smirni, Tanusya, Theodor, tnaia, Tritter, Vladim, , . . , ,

 
&   1   A   B   C   D   E   F   G   H   i   J   k   L   M   N   O   P   R   S   T   v   W   Y   Z                                                              
                                     

( - ) 196
( - ) 1963, .,
.
1909-1943?.
( .) (1902-1982,
.).: 19 2005 15:59 ( Ne administrator)

16.07.1909

16.07.1909, - 1943, .
. , . 
1934

1963.

: 19 2005 15:59 ( Ne administrator)
 

: Belolika, galinak_new, Leonid-sh, nmash, Popova, shirsin, smirni, Tanusya, Theodor, tnaia, Tritter, Vladim, , . . , ,