: , ,

, , , , . . . , . . .


KANISCHEV

: , , »   »  
RSS

: 1 2 3 4 5 6 : Belolika, galinak_new, Leonid-sh, nmash, Popova, shirsin, smirni, Tanusya, Theodor, tnaia, Tritter, Vladim, , . . ,

 
&   1   A   B   C   D   E   F   G   H   i   J   k   L   M   N   O   P   R   S   T   v   W   Y   Z                                                              
                                     

1890
1895, - 06.09.1982, .,
. (1858-1933) (1855-1915).
: ,
1800 ..,    1768-1839 ..
1885-1960.
1913.: 8 2005 11:35 ( Ne administrator)

..
. 922 . 1 . 786.
(1848-1920(?)), , , , .
.. , , ..

: 13 2019 20:56 ( Popova)-
// : 157 . . -. , 1907 - 131

: 12 2019 13:00 ( Popova)
, 1984
. (). ( )-- -
. , "" .
, . .
().
1945 .
1925-1967: 8 2005 11:35 ( Ne administrator)

18 1958
18 1958, . - .

1982. : . : ,
,

: 8 2005 11:35 ( Ne administrator)

5.06.1839-15.02.1866

1912-13- 321

: 12 2019 12:49 ( Popova)1725- , , , ,
// , 1 .1883- 120.

: 12 2020 19:11 ( Popova)
 

: 1 2 3 4 5 6 : Belolika, galinak_new, Leonid-sh, nmash, Popova, shirsin, smirni, Tanusya, Theodor, tnaia, Tritter, Vladim, , . . ,